5594-logo-ons-lucky.jpg
De organisatie

De organisatie

ONS Lucky is dé sportieve kinderopvang. Wij bieden alle opvang soorten aan in Kampen (Dagopvang, peuteropvang (VVE) en BSO) en hebben een BSO-locatie in Twello. Wij zijn kleinschalig, jong en extra leuk door een dagelijks aanbod aan sport en beweging. Van voetbal tot apenkooi en van slagbal tot touwzwaaien: alles komt aan bod! Uw kind hoeft zich bij ons niet te vervelen. 
Het idee voor een speciale BSO ontstond in 2017. Vooral kinderen die van lekker bewegen houden, haalden niet genoeg plezier uit het aanbod van hun BSO wat voornamelijk uit knutselen, spelletjes of videogames bestond. Met zijn sportieve achtergrond dacht Afienus Veenstra aan een combinatie hierin. Met behulp van zijn opleidingservaring en jaren werkervaring in de sportwereld kon hij eenvoudig een leuk, gevarieerd aanbod creëren. Om bij belangrijke zaken de nodige hulp te krijgen, sloot hij zich aan bij de organisatie ONS. Zij begeleidden hem bij het schrijven van het beleidsplan en het voldoen aan de gestelde eisen, boden de nodige scholingen aan en regelen de facturering en contractering met de klanten. 

Locatie

Het wijkcentrum Reyersdam bleek de ideale ruimte te hebben. Om te kunnen sporten werden er afspraken gemaakt met Reflex voor het gebruik van de sporthal.Voor de opening is de ruimte in het Reyersdam grondig verbouwd: er werd geverfd, er werden ombouwen om de radiatoren geplaatst, de muur naar het wijkcentrum werd dichtgemesteld en er werd een toilet en een boiler geplaatst. De ruimte werd gevuld met leuke, sportieve spullen en was klaar om in gebruik genomen te worden

Opening en uitbreiding

In februari 2018 gingen de deuren van de BSO open. Tijdens een succesvol eerste jaar met ongeveer 12 kinderen is er een extra medewerkster aangenomen en hielp Lucky met het organiseren van de buitenspeeldag. Al een jaar komen de kinderen van verschillende scholen met veel plezier naar de BSO.  Dit werd onlangs gevierd met een speciale kinderreceptie.

Om de ruimte onder schooltijd beter te benutten kwamen er plannen om uit te breiden met een speel-leergroep, speciaal voor peuters. Ook hiervoor werd een beleidsplan geschreven en goedgekeurd door de GGD. Om de peuters fijn te kunnen laten buiten spelen wordt nu ook het stuk plein rondom de opvang gehuurd. De tuin is leeg getrokken en wordt een grasveldje, er wordt een hek rondom geplaatst en speciaal peutermateriaal aangeschaft. De officiële opening van de peutergroep is op 4 maart, 2019.

We hopen in de toekomst nog meer kinderen te kunnen verwelkomen en constant te kunnen verbeteren/vernieuwen, maar vooral het plezier dat sporten en bewegen geeft te mogen blijven uitstralen. 

Visie

Kinderen zijn gelijk, maar daarnaast een individu. Elke kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar toch beschouwen we elkaar als gelijken en leven we in één maatschappij. Bij onze opvang zijn we net als een maatschappij één groep met verschillende individuen. Kinderen op onze BSO hebben een fijne tijd omdat ze samen kunnen sporten/bewegen en kunnen ontspannen in een positieve en veilige omgeving. Baby's, dreumesen en peuters kunnen zich bij ons ontwikkelen door samen te spelen, te leren en te ontdekken. Wij bieden daarbij de juiste begeleiding, kansen en ruimte  voor de kinderen om zichzelf te zijn en te kunnen groeien op hun manier.    

Missie

Professionele opvang in huiselijke sfeer waar ieder kind kan ontspannen en ontwikkelen door middel van veel interactie, sporten en bewegen.


Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van ONS Lucky, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht