2861-logo-ons-lucky.jpg
BSO locatie Wit-Blauw

BSO locatie Wit-Blauw

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_Intro

Meer over BSO locatie Wit-Blauw

Hilbert van Dijkstraat 5

8264 PC Kampen

Telefoon: (038) 20 22 482

Aantal plaatsen: 42

Openingstijden

De openingstijden voor de BSO Blauw-Wit zijn:

Voorschools maandag t/m vrijdag: 7.00 - 8.30u.

Naschools maandag t/m vrijdag: sluiting school - 18.30u.

Vakantieopvang: 7.00 - 18.30u.

 

Kinderopvang ONS Lucky is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Hemelvaartsdag: 18 mei 2023
Tweede pinksterdag: 29 mei 2023

Direct inschrijven 

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_openingstijden
{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_tarieven

Tarieven

De tarieven die ONS Lucky hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst BSO locatie Wit-Blauw

 

Kinderopvangtoeslag

In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 9,12 en voor de BSO € 7,85.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Kampen  doet zij dit ook bij ONS Lucky voor BSO locatie Wit-Blauw om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_inspectierapport