5594-logo-ons-lucky.jpg
Dagopvang locatie Kampen

Dagopvang locatie Kampen

Locatie Reyersdam is onze hoofdlocatie. Naast dat hier ons kantoor zit, zitten hier ook onze dagopvang, peuteropvang (VVE) en een BSO-groep. De locatie zit gevestigd in wijkcentrum Reyersdam. We hebben hier een eigen speelplein van 300 m2, die natuurlijk ingericht is. Zo is er een heuvel met een tunnel en glijbaan, een zandbak, balanceerbalk. Daarnaast is er voldoende ruimte om te fietsen, stoepkrijten en andere (beweeg)spelletjes te spelen.

Deze locatie kan in middagen ook gebruik maken van de naast gelegen gymzaal. Hier maakt de BSO dagelijks gebruik van, maar ook regelmatig gaan de oudste dagopvang kinderen mee om hier lekker te bewegen.

Openingstijden

Openingstijden dagopvang:

Maandag t/m vrijdag 7.00 - 18.30u.

 

 

 

Kinderopvang ONS Lucky is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

Direct inschrijven 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang ONS Lucky hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst ONS Lucky

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Kampen  doet zij dit ook bij ONS Lucky voor Dagopvang locatie Kampen om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport Dagopvang   

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport KDV