5594-logo-ons-lucky.jpg

Disclaimer

ONS Lucky en Opvang Nieuwe Stijl betrachten bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. ONS Lucky  en Opvang Nieuwe Stijl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. ONS Lucky en Opvang Nieuwe Stijl kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van internetsites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. ONS Lucky en Opvang Nieuwe Stijl houden de informatie zo actueel mogelijk.